Zaključivanje ugovora o zakupu vezova u lučici Kalimanj

Sklapanje ugovora o zakupu vezova u lučici Kalimanj, kako su i najavili iz Komunalnog, počelo je danas tako da će svi zainteresovani potpisivanje moći obaviti svakog radnog dana od 8- 11 sati. Ugovori se potpisuju na period od šest mjeseci, kazala je kordinatorka u Službi uslužnih servisa, Dunja Petković istakavši da je neophodno da su izmirene sve dosadašnje obaveze po tom osnovu.

Lučica ima deset gatova i 377 vezova, uglavnom za male barke i motorna plovila. Cijene vezova se nisu mijenjale od septembra 2017.godine i zavisno od veličine plovila kreću se od 19,50 na mjesečnom nivou za plovila do 5 metara dužine, do 46,30 za plovila preko 12 metara. Raspon cijena zakupa na godišnjem nivou je od 234 do 555,60 eura. Korisniciam lučice je na usluzi korišćenje vode i struje u operativnom dijelu obale. Ugovori sa Morskim dobrom o zakupu pristaništa na području Tivta, koji su istekli krajem prošle godine, su u proceduri, navela je Petković.

Komunalo je tokom prošle godine po osnovu zakupa vezova prihodovalo 95 hiljada eura od kojih je, na osnovu Ugovora sa JP Morskim dobrom, koji je zaključen na period od jedne godine do okončanaja i izbora novog koncesionara za luku Kalimanj, usmjereno 23 hiljade eura. Preostali dio u iznosu od oko 70 hiljada eura iz kojih se izdvajaju sredstva za plate 4 radnika, ostaje Komunalnom koje ta sredstva ulaže u održavanje lučice.