Zakup oko 1 100 lokacija u zoni morskog dobra

Strategijom održivosti crnogorskih plaža definisano je 12 tipova kupališta: kupališta bez plažnog mobilijara, kupališta za pse, kupališta sa prirodnim ljekovitim faktorima i wellness sadržajima, izletnička, nudistička i kupališta namijenjena dječijem odmaralištu.

Direktor JP Morsko dobro, Predrag Jelušić smatra da je na taj način ponuda na plažama približena tražnji tržišta.

Krajem prošle godine usvojen je Plan privremenih lokacija u zoni morskog dobra, koji će važiti pet godina. U svim opštinama je došlo do redukcije onih sadržaja koji nisu primjereni.

– Plan podrazumjeva 120 lokacija manje u odnosu na onaj koji je važio do kraja 2018. One lokacije koje po sadržaju i kvalitetu usluga nisu predviđene planom, biće uklonjene-kazao je Jelušić.
Prednost ovoga Plana, po riječima Jelušića, je što će na vizuelizaciju i materijalizaciju svakoga objekta koji se nalazi u Planu privremenih lokacija morskog dobra, gradski arhitekti davati saglasnost o izgledu objekta.

U pripremi su javni pozivi za zakup oko 1100 lokacija na primorju, uključujući i kupališta u svim primorskim opštinama, a u Morskom dobru očekuju da će za dva do tri mjeseca imati potpisane ugovore o zakupu.

Jedna od novina je da će visina ponuđene cijene zakupa odgovara bankarskoj garanciji, tj. da garancija pokriva iznos cijene koju je zakupac ponudio.

-Tražićemo i kvalitetnije činidbene i bankarske garancije za kompletno izvršavanje posla, jer je riječ o petogodišnjim ugovorima. Ove godine ćemo posebno vrijednovati reference svih korisnika morskog dobra koji budu pravovremeno dobili odobrenje za rad lokalne samouprave. U prethodnom periodu bilo je dosta slučajeva da su se odobrenja za rad dobijala u junu, julu, čak i u avgustu, a cilj nam je da 1. maja svi imaju ugovore. Zato i upućujem apel zakupcima da na vrijeme obezbjede odobrenja za rad kod nadležnih sekretarijata – poručio je Jelušić.
Izvor Radio Herceg Novi