Zarade u javnom sektoru zasad miruju

Zarade zaposlenima u prosvjeti neće biti povećane zato što u budžetu nema novca. Iz Ministarstva finansija „Vijestima“ je saopšteno da trenutno rade na smanjenju javnog duga i uspostavljanju pune fiskalne održivosti, nakon čega će biti moguće pronaći način da se zaposlenima u prosvjeti, al ii zdravstvu, upravi i pravosuđu povećaju plate.

„Na žalost, naš fiskalni sistem još karakteriše nezadovoljavajuća dinamika rasta javnog duga, što prepoznajemo kao ključnu ranjivost čije snairanje ima prioritet. Zahvaljujući izvanrednim rezultatima dosadašnjeg procesa fiskalne konsolidacije i očekujući nastavak pozotivnih trendova, vjerujem da će relativno brzo biti uspostavljena puna fiskalna održivost, a time i pretpostavke za ostvarivanje osnovnog cilja Vlade – veći nivo životnog standarda svih građana“ kazali su u Ministarstvu finansija.