Zasađeno 17 oleandera u Donjoj Lastvi

Šetalište u Donjoj Lastvi, na potezu od igrališta kod Ljetnje pozornice do parka Ivović, dobilo je danas 17 novih sadnica oleandra, koje je nabavio Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj a zasadili radnici službe „Zelenilo“ tivatskog Komunalnog.

„Sadnice su zasađene u linijskom rasporedu, poštujući postojeću koncepciju u prostoru, pri čemu je najveći broj sadnica zasađen na djelovima rive na kojima je postojeći drvored palmi narušen usljed štete koju je načinio crveni surlaš palmi. Današnja sadnja predstavlja prvu fazu planiranih radova na sadnji ukrasnog drveća na rivi u Donjoj Lastvi, u namjeri da pažljivo planiranim hortikulturnim uređenjem ovaj izuzetan ambijent bude još ljepši“ – istakla je Tamara Furtula, sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj.

Radi se o 10 sadnica oleandera visine oko 3 metra sa duplim cvjetovima u crvenoj i 7 sadnica u bijeloj boji koje će, prateći linijski raspored već postojećih oleandera, popuniti praznine u nižem sloju vegetacije drvoreda palmi, desetkovanog od štetočine palmin surlaš.

Radnici službe „Zelenilo“ tivatskog Komunalnog su, uz pomoć bagera i dva kamiona, odradili današnji posao sadnje u Donjoj Lastvi , čime se nastavlja sadnja ukrasnog drveća i žbunja na javnim zelenim površinama u gradu. Vrijednost sadnica, zajedno sa radovima, iznosi 2.000 eura, kaže Igor Mamula, savjetnik u Sekretarijatu i dodaje :

Ovakav drvored bi inače trebalo da, u kombinaciji sa oleanderima, bude formiran od viših sadnica ali o vrstama se još razmišlja . Dakle, trebao bi biti od stabala koja bi u neku ruku zamijenila oblik palmi, ali dok se ne vidi šta će se dešavati sa populacijom štetočine palmin surlaš, ja ne bih preporučio sadnju iste vrste palmi. Takođe moramo imati u vidu da su na obali jako surovi uslovi sredine za njihov rast ,gdje zbog blizine mora pri nevremenu talasi često prebacuju morsku vodu na prostor zelenih površina pa veoma mali broj biljaka može da podnese ove uslove.“

Tanja Krstović, diplomirana inženjerka hortikulture, koja je na čelu službe „Zelenila“, ima drugačiji stav o problemu zamjene oštećenih palmi novim sadnicama :

Po mom mišljenju, mediteranski ambijent Tivta se može postići samo ako se na drvoredima u gradu umjesto uništenih palmi ponovo zasade palme. Svakako, ne vrste Fenix koja je podložna štetočini, već možda plame vrste Washingtonia ili Chamaerops humilis. Ima divnih sadnica lišćarskih stabala koje bi takođe mogle lijepo izgledati ali u pitanju je sama obala mora a takođe i svi turističko propagandni materijal reklamiraju Tivat fotografijama sa drvoredima palmi , tako da se , po meni , jedini pravi mediteranski efekat može postići samo plamama“.

Igor Mamula najavljuje dalje aktivnosti Sekretarijata:“ Do kraja septembra planirano je da se obavi zamjenska sadnja 7 većih stabala bora u Velikom gradskom parku , kao i još nekih sadnica iz rasadnika u ovom parku i na drugim javnim zelenim površinama u gradu, kao i sadnja rogača kod JK Delfin na mjestu gdje se nekad nalazila palma „.