Završena obuka o kompostiranju u Tivtu i Kotoru

U okviru realizacije projekta “Aktivna Agro Javnost”, koji sprovodi NVO Eko centar Delfin sa MD Boka i Udruženjem privatnih vlasnika šuma i poljoprivrednika Herceg Novog, završena je obuka prijavljenih poljoprivrednih proizvodjača iz Kotora i Tivta na temu ” Održivo upravljanje zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje-kompostiranje”, dok će se od sjutra raditi sa proizvodjačima u Herceg Novom.
Kad je u oktobru 2017. završeno prijavljivanje za ovu obuku, bilo je 69 zainteresovanih poljoprivrednih proizvodječa iz tri primorske opštine, pa se na osnovu jasnih kriterijuma izvršila selekcija jer je budžetom odobrena nabavka 45 kompostera od 400 litara.

“U januarskoj obuci je učestvovalo 33 Tivćana iz 15 domaćinstava, ponegdje je bilo i tri člana iz jedne porodice ali i onih gradjana koji su samo željeli da saznaju nešto više o metodologiji reciklaže biootpada kako bi sami napravili kompostere”, kaže Ljilja Radunović.“Posebno interesantan dio obuke za poljoprivredne proizvodjače je bio onaj koji se odnosi na kompostiranje poljoprivrednog otpada iz maslinarske proizvodnje. Proizvodjači su dobili instrukcije kako na dva načina kompostirati kominu od masline, rezidbene ostatke, granje i lišće , recepturu  i kako koristiti proizvedeni kompost u maslinarskoj proizvodnji.”

Jedan od ciljeva projekta “Aktivna Agro Javnost” je podizanje svijesti proizvođača i njihovo informisanje o mogućnostima iskorištavanja biootpada i smanjenja rizika od zagađenja okoline. U situaciji kada u našoj zemlji nema nikakve reciklaže ovog otpada, onda je kompostiranje njen začetak jer je to najjednostavniji i najjeftiniji način biorazgradnje organskog otpada, uz njegovo korištenja kao obnovljivog izvora energije, hrane za stoku ili visokokvalitetno đubrivo.

„Analize govore da se zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje kod nas neodrživo upravlja, on je odložen na mjestima koja nisu za to predviđena, spaljuje se i propada, ističe Ljilja Radunović izvršna direktorka Eko centra “Delfin”. Ona dodaje da je izuzetno zadovoljna prvim dijelom obuke sa poljoprivrednim proizvodjačima Kotora i Tivta a saradnja će se nastaviti kroz periodične monitoring posjete i praćenje procesa kompostiranja, kako u sadržaju i punjenju, tako i u obezbjedjivanja svih uslova neophodnih da se proces kvalitetno obavlja do kraja.