Završeni radovi na spomen obilježjima u Velikom gradskom parku

U Tivtu su završeni konzervatorsko restauratorski radovi na tri spomen obilježja u Velikom gradskom parku u Tivtu: spomenik narodnim herojima Milanu Spasiću i Sergeju Mašeri, spomenik u čast 31.oktobra 1918.godine, dana podizanja flotne zastave Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i spomen ploča osnivaču parka.

To su prva prva veća ulaganja u očuvanje spomen obilježja posljednjih godina i decenija.
Opštinski sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti inicirao je konzervatorsko -restauratorske radove na tri spomen obilježja u gradskom parku. Izvođač radova bila je tivatska firma Projektor d.o.o, koja je kao najpovoljniji ponuđač na tenderu uradila i projektnu dokumentaciju. U drugoj fazi sprovedeni su konzervatorsko-restauratorski tretmani, za to vrijeme stručni nadzor vršio je Plan B iz Podgorice. Ugovorena vrijednost radova iznosila je 14.950,00 eura, podsjetila je sekretraka za kulturu, Dubravka Niklčevič

Kakvi su sve radovi sprovedeni?

Pored pranja i čišćenja spomenika, uklanjanja grafita, u periodu od 27. novembra do 24. decembra, rađeno je poliranje, fugovanje, sanacija oštećenih ploča, izrada nedostajućih olovnih slova, rekonstrukcija ivičnjaka, sanacija pukotina i popunjavanje prstena od oblutaka, fobusiranje, izravnavanje terena i nasipanje zemljom i šljunkom, konzervatorski tretman bronzanih elemenata, i drugi konzervatorski radovi. Pored ovihtih radova urađena je i statička sanacija temelja i armirano-betonski prsten na spomeniku u čast 31. oktobra 1918. godine, dana podizanja flotne zastave Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca“.

Nakon završenog posla izvođač je dao i određene preporuke o daljoj zaštiti i brizi o spomen obilježjima.

„Na spomeniku narodnim herojima Milanu Spasiću i Sergeju Mašeri, zbog neadekvatnog tretmana bronzanih bisti u ranijem periodu, došlo je do dekoloracije kamenih postolja dvije biste, pa se ne preporučuje agresivna metoda mehaničkim putem, već laserom kada se ta tehnika bude mogla primijeniti kod nas. Takodje, na spomeniku u čast 31.oktobra 1918.godine, (dana podizanja flotne zastave Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca), u ovoj fazi nije bilo moguće obnoviti grb na spomeniku ali se nastavlja istraživanje i pribavljanju pouzdanih podataka. Takodje, u narednom periodu bi trebalo planirati rekonstrukciju postojećeg stepeništa u blizini spomenika u čast 31.oktobra 1918.godine, i nekadašnjeg kišnog kanala – podzida zbog čega dolazi do erozije okolnog tla, što je i dovelo do narušavanja statike spomenika“.

Na posljednjem skupštinskom zasjedanju usvojen je Izvještaj o realizaciji programa razvoja kulture opštine Tivat od 2015 do 2020 – I ciklus, koji je podnio Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti. Inicijator je je bila sekretarka, kao i koordinator radne grupe, koja je uradila taj petogodišnji program.

„ 2018. godinu u našoj opštini, dobrim dijelom obilježila je kultura i kada je riječ o infrastrukturnim ulaganjima i kada govorimo o kulturnim sadržajima. Mi smo jedna od četiri opštine koja je donijela opštinski program razvoja kulture za petogodišnji period ali i jedina koja je skupštini podnijela izvještaj o učinjenom. Nastavljamo sa implementacijom strateških smjernica razvoja kulture i u 2019. godini koja će takodje biti vrlo značajna po kulturnim aktivnostima. Slijedi nam dalja institucionalna reorganizacija Centra za kulturu, shodno Zakonu o kulturi“.

Obično, kada se sa aspekta budžeta govori o kulturi, nekako je ona uvijek tretirana kao stavka koja je isključivo na strani potrošnje.

Postala je gotovo poštapalica da kada se priča o kulturi obično se koristi termin društvena nadgradnja, naravno i ne samo za kulturu, taj epitet je prisutan. Moguće da je, nekada, to jedino i isključivo bilo tako. Danas se prilike mijenjaju pa i odnos prema kulturi, tako da smo sve više svjedoci da je kultura i dio ekonomskog razvoja, to je segment kojeg privrednici sve češće žele da podrže i ulaganja u kulturu vide kao dio svojih razvojnih planova, računajući da će im donijeti benefite. Ti benefiti vidni su i u našoj opštini, ne mogu se izmjeriti lako kao finansijska ulaganja, ali su prisutni i vidni. Dobri pokazatelji su strani investitori ali i naši privrednici, prije svega iz oblasti turizma i ugostiteljstva, koji se iz godine u godinu sve više priključuju kulturnim dogadjajima, ili ih kao inicijatori i kreatori dijele sa lokalnom zajednicom i tako podižu ukupni kvalitet ponude.

Zadovoljni ste rezultatima u kulturi u širem smislu kaad je Tivat u pitanju. Šta očekujete kao nadležni sekretarijat u toj oblasti u 2019.godini?

Očekujem nastavak institucionalne transformacije čime jačamo segmente kulture koje smo prepoznali kao jače strane lokalnog djelovanja u ovoj oblasti. Tu, prije svega, mislim na pozorišnu djelatnost, dalje kadrovsko jačanje ustanova kulture, stvaranje još boljih uslova u infrastrukturi tj. objektima za kulturne sadržaje, i naravno, stabilnu finansijsku podršku. Kao turističkoj destinaciji razvoj kulture jeste i treba da bude značajan dio strateškog razvoja naše opštine, jer kultura je uslov za turistički razvoj a turizam faktor za njenu valorizaciju, istakla je na kraju sekretarka Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti.

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.