Zbog koncesije, školski brod „Jadran“ odlazi sa Pina ?!

Prema saznanjima Radio Tivta u sjedištu JP Morsko dobro u Budvi danas će biti potpisan sporazum o petogodišnjem zakupu Pina sa zakupcem Pavlom Mićunovićem.Iako je licitirao kao fizičko lice, vjeruje se da Mićunović zastupa rusku firmu koja je vlasnik turističkog broda „Knez Lipovac“. Na licitaciji 14.juna za zakup tivatske gradske luke on je dao najvišu ponudu od 58.380 eura na godišnjem nivou bez PDV. Predstavnici budvanske firme koja je vlasnik turističkih brodova „Vesna“ i „Vesna II“ ponudili su sto eura manje, dok je tivatsko Komunalno DOO ponudilo 58.180 eura.

Novi zakupac će Pinama upravljati narednih 5 godina, a kako saznajemo prema ugovoru imaće pravo naplate veza plovilima koji će pristajati na pola sata, a postoji mogućnost i postavljanja pontona.

Tivatsko Komunalno uputilo je zvaničnu žalbu Morskom dobru jer je prema predmet licitacije i zakupa bila čitava dužina pristaništa iz koje nije izuzet vez za školski brod Jadran.

Prema nezvaničnim saznanjima Ministarstvo odbrane razmatra mogućnost da se školski brod „Jadran“ sa svog višegodišnjeg veza na Pinama, izmjesti u Bar gdje se nalaze ostali brodovi Mornarice VCG. To bi bila najteža posljedica preuzimanja gradske luke od strane privatnika.

Odlazak „Jadrana“ koji je bio ukras Pina, bina ili pozornica većine koncerata i ljetnih fešti bio bi veliki gubitak za turističku ponudu grada.

Na zadnjoj skupštinskoj sjednici odbornički klub Socijaldemokrata je tražio hitnu sjednicu povodom gubljenja koncesije Komunalnog DOO na Pinama. Oni su rekli da neće odustati od svojih zahtjeva jer je u ovom slučaju bitno narušen javni interes grada.

Sa druge strane u odgovoru na novinarsko pitanje u vezi zakupa gradskog pristaništa Pine, u Morskom dobru tvrde da je zakupac obavezan da zaštiti javni interes.

„Kako ste već putem medija upoznati sa ishodom Javnog nadmetanja za davanje u zakup pristaništa i privezišta, najveću cifru je izlicitirao Pavle Mićunović kao fizičko lice na  iznos od 58.380 eura. JP Morsko dobro prilikom davanja u zakup objekata obalne infrastrukture postupa isključivo po strogo formalnim pravilima koja su propisana Zakonom o državnoj imovini i Uredbi o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini. JP Morsko dobro ne može koristiti druge modele ustupanja, a samim tim ne može bilo kome obezbjediti primat za zakup lokacija. Ovdje je važno da informišemo građane Tivta da je svaki korisnik pristaništa i privezišta obavezan da prije svega obezbjedi zaštitu javnog interesa. Tako u slučaju Pine, korisnik mora obezbjeditit besplatno pristajanje čamcima za sport i rekreaciju, a pristajanje taksi brodova i brodova koji obavljanju privrednu djelatnost u Tivtu organizovati po Kriterijumima koje je donijelo JP Morsko dobrbro“, odgovorili su iz Morskog dobra.