Zbor građana MZ „Tivat – Centar“

Zbor građana Mjesne zajednice “Tivat – Centar” (Pod kuk, Markuševina, Mažina, Tripovići, Učuri, Peani, Češljar, Radoševići, Centar grada, Gornji Kalimanj, Donji Kalimanj, Marići, Bogunovo, Župa, Kava, Bonići), održaće se u srijedu, 17.aprila u 19 sati, u multimedijalnoj sali Opštine Tivat.
Zbor građana saziva se radi izbora organa Mjesne zajednice – Savjeta i Nadzornog odbora.
Pozivaju se građani MZ “Tivat-Centar” da se odazovu i prisustvuju zboru građana.