Zbor građana MZ „Tivat -Centar“

Zbor građana MZ“Tivat-Centar” (Pod kuk, Mažina, Tripovići, Centargrada, Gornji Kalimanj, Donji Kalimanj, Župa, Marići, Kava i Bonići), održaće se danas u 19 h, u Multimedijalnoj Sali Opštine Tivat.
Zbor gradjana saziva se radi izbora organa Mjesne zajednice -Savjeta i Nadzornog odbora. Pozivaju se građani MZ “Tivat-Centar” da se odazovu i prisustvuju zboru.