smece 1

Zeleni otpad gdje mu nije mjesto

I pored brojnih poziva i molbi iz Komunalnog preduzeća da građani zeleni i drugi gabaritni otpad ne bacaju u kontejnere ili pored kontejnera i kanti za komunalni otpad jer su u gradu na više lokacija postavili kištre za tru vrstu otpada.Međutim, slike na mnogim loakcijama na području grada pokazuju drugačije. I pored apela, ta vrsta otpada se ostavlja na najbližim lokacijama sa posudama za smeće i na taj način se stvara vrlo ružna slika u gradu, a jedan od primjera je kontejnersko mjesto između stambenih objekata u Kalimanju, u neposrednoj blizini Muzičke škole.

Prema obavještenju iz Komunalnog, kištre za zeleni otpad postavljene su u Donjem Seljanovu, kod hotela Tivat, smece 2iznad benzinske stanice, u ul. Kalimanjaska br.1(kod barake) i na drugim mjestima. Zavisno od potrebe, a na poziv građaan kištre se mogu postaviti i na drugim lokacijama, objašnjavaju iz preduzeća i ponovo pozivaju građane da vode računa kako se ne bi stavarala ružna slika sa stvaranjem divljih deponija u gradu.
Iz preduzeća podsjećaju da građani mogu zeleni otpad i gabaritne stavri da predaju i u auto bazu Komunalnog preduzeća u velikom gradskom parku gdje postoji privremeno reciklažno dvorište.
Građanima je data mogućnost i da putem telefona na broj 671-039 kontaktiraju službu, kako bi radnici sa kamionom došli i preuzeli otpad.