Zoran Janković: Antisemitizam zahtjeva sistematičan i odlučan odgovor

„Antisemitizam i drugi oblici diskriminacije predstavljaju ozbiljnu prijetnju za mir i stabilnost država i zahtjevaju sistematičan i odlučan odgovor „ – poručio je državni sekretar Zoran Janković na konferenciji o borbi protiv antisemitizma u regionu, održanoj u Bratislavi.

Janković je na konferenciji OEBSa učestvovao na poziv predsjedavajućeg ovom organizacijom, slovačkog ministra vanjskih poslova Miroslava Lajčika:
     „Crna Gora je oduvijek njegovala civilizacijske vrijednosti na kojima počivaju demokratska društva i ima dugu tradiciju međukulturne i međunacionalne tolerancije. Odlučni smo u borbi protiv svih oblika mržnje i zočina počinjenih iz mržnje i predano radimo na jačanju nacionalnih kapaciteta i odgovora pravosudnih organa na ove pojave“ – rekao je Zoran Janković.

(Izvor: Pobjeda)